Nauči čvorove

Na ovoj stranici videćete koji su to sve izviđački čvorovi i imaćete priliku da svaki od njih naučite, korak po korak. Uz malo strpljenja i vežbe, i vi ćete vezivati čvorove kao pravi izviđači!

Zastavni

Prebacimo jedan kraj kanapa preko drugog tako da napravimo krug, gornji kanap provučemo kroz krug od dole ali ne do kraja i zategnemo.

Skraćivaljka

Krajeve kanapa prebacimo oko palčeva tako da imamo krugove oko njih, krugove prebacimo sa palčeva na kažiprst i srednji prst na obe ruke, prstima na desnoj ruci presečemo kanap ispred prstiju na levoj ruci i isto to uradimo samo sa prstima leve ruke, to što smo presekli provučemo kroz krugove na prstima i zategnemo.

Ambulantni

Prebacimo desni kraj kanapa preko levog provučemo ga i zategnemo ali ne skroz, prebacimo levi kraj kanapa preko desnog i provučemo. Držiš oba kraja kanapa sa obe strane tako da možeš da pomeraš čvor gore dole.

Lisice

Prebacimo jedan kraj kanapa od seba a jedan ka sebi tako da formiramo dva kruga, preklopimo ih na sredini i provučemo krajeve jedan kroz drugi i zategnemo.

Prijateljski

Prebaciti desni kanap preko levog, ponovo prebaciti desni preko levog kanapa, saviti desni kanap ispod levog kanapa tako da se napravi rupa, kraj levog kanapa se prebacuje ispod marame pa na vrh, kraj kanapa koji smo prebacili na vrh provlačimo kroz rupu I zatežemo sve ođednom.

Osmica

Napraviti kuku, obaviti desni kanap oko kuke provući ga kroz nju i zategnuti.

Mrtvi

Napraviti čikicu, na drugom kraju kanapa napraviti krug od sebe, provući čikicu kroz krug i levi kraj kanapa provući kroz čikicu, zategnuti sa obe strane.

Ljubavni

Okrenuti kanap ka sebi tako da se formira krug, staviti krug na palac, ponavljati pokret po zelji, obavijeni deo oko palca skinuti i provući kraj čvora kroz njega, vući dok se ne napravi više manjih čvorova.

Ribarski

Uzmemo dva kraja kanapa i preklopimo ih, onda jedan kraj vezemo običnim čvorom oko drugog kanapa, a zatim isto to na drugoj strani.

Vrzina petlja

Obrnemo kanap dva puta, oko predmeta oko koga vezujemo čvor, tako da drugi put kanap preklopi drugi, zatim kraj koji smo obrtali provlačimo ispod kanapa.

Lovački

Napravimo omču tako da preklopni kanap bude spolja, onda drugi kraj provlačimo kroz rupu i pravimo novu omču, ali ovaj put preklopni kanap je unutra, zatim oba kraja provlačimo kroz središnju rupu, ali sa različitih strana.

Mašna

Napravimo dve kuke, tako da se kanapi ne preklapaju kod spajanja, potom ih vežemo kao običan čvor.

Mašna 2

Napravimo jednu kuku, tako da se kanap ne preklapa kod spajanja, zatim uzmemo drugu stranu i obavijemo kuku i zategnemo.

Dupla osmica

Napravimo običnu osmicu, tako što od kanapa napravimo osam i provučemo kroz gornju rupu kanap spolja, nakon toga uzimamo drugi kraj kanapa i provlačimo ga svuda gde je išao i prvi kraj kanapa.

Običan

Prebacimo jedan kraj kanapa preko drugog.

Babin čvor

Prebacimo desni kraj kanapa preko levog, a onda ponovimo isto.

Vatrogasni čvor

Počnemo tako što obavijemo kanap oko šipke ili grane, desnim krajem napravimo krug, provučemo deo levog kraja i desni kraj zategnemo. Zatim desni kraj provučemo i levi zategnemo. Ponovimo ovaj postupak nekoliko puta.

Vrzina petlja

Prebacimo kanap preko šipke ili grane, obavijemo kanap jednom, prebacimo ga ispred slobodnog kraja, provučemo kroz krug koju smo napravili i zategnemo u suprotnim pravcima.